HỒI PHỤC TOÀN DIỆN

 

Holistic healing 1
Holistic healing 2
Holistic healing 3

Có thể được định nghĩa như là một nghệ thuật sống, nhấn mạnh sự kết nối của cơ thể, tâm trí, tinh thần và cách chúng ta tương tác với môi trường sống của mình.Mục tiêu là để đạt được sức khỏe toàn diện tối đa, nơi mọi thứ đang hoạt động ở mức cao nhất có thể.

Khái niệm về sức khỏe toàn diện khuyến khích mọi người chấp nhận chịu trách nhiệm về mức độ khỏe mạnh của chính họ và hiểu rằng những lựa chọn hàng ngày ảnh hưởng đến sức khỏe và vẻ đẹp tự nhiên của mỗi người.

Thay vì tập trung bệnh tật hoặc các bộ phận cụ thể của cơ thể, Holistic Health & Beauty - chăm sóc sức khoẻ và sắc đẹp toàn diện xem xét toàn bộ con người như một cá thể độc đáo và duy nhất và xem xét mức độ khác biệt về sức khỏe ngay từ đầu trước khi lên kế hoạch bất kỳ liệu pháp nào.

Để có thể chia sẻ và hướng dẫn bạn về hồi phục toàn diện, chúng tôi đang nghiên cứu và thực hành LIỆU PHÁP TINH DẦU, AYURVEDA, Y HỌC CỔ TRUYỀN TRUNG QUỐC, Y HỌC THẢO DƯỢC, YOGA, THIỀN, LIỆU PHÁP ÂM THANH, LIỆU PHÁP NĂNG LƯỢNG VÀ SHAMANISM.

1
Liên hệ tư vấn