YOGA & THIỀN

style bar

About Us YOGA & MEDITATION  text

About Us   YOGA & MEDITATION  text 2

About Us   YOGA & MEDITATION  text 2 VN

Yoga không đơn giản chỉ là những tư thế.Yoga là lối sống - sống trọn vẹn thể chất lẫn tâm linh. Yoga nghĩa là Hợp nhất. Sự hợp nhất bên trong một người (giữa cơ thể với tâm trí và tâm linh), với nhân loại, với tự nhiên, và với "Thượng Đế". Thông qua các động tác, tức là những asanas, chúng ta sẽ cân bằng năng lượng, tạo ra môi trường cân bằng cho tâm trí và tâm linh. Từ đó, chúng ta sẽ trải nghiệm nhận thức ở tầng cao hơn và sự hòa hòa to lớn hơn...

Là những người thực hành, Essensian muốn chia sẻ với mọi người hiểu biết đầy đủ về yoga thông qua việc thực hành những nguyên lý cốt lõi hướng dẫn chúng ta đến một đời sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn ở bên dưới:

1.     Yamas
Yamas là nhận thức về đạo đức hướng dẫn ta cách ứng xử với mọi người. Có năm yamas: Bất bạo lực (Ahimsa), Chính trực (Satya), Không trộm cắp (Asteya), Tình dục đúng (Brahmacharya), và không tham lam (Aparigraha).

2.     Niyamas
Niyamas là những thực hành tự kỷ luật và thế giới quan của mình. Niyamas nhìn chung sẽ có những cốt lõi sau đây:
Saucha – sự sạch sẽ: khi rời đi hãy dọn dẹp sạch sẽ
Santosha – sự hài lòng: đừng lo lắng, hãy vui vẻ
Tapas: - Sự khổ hạnh: mong muốn thực hành tâm linh và sự kỷ luật vượt qua khó khăn
Svadhyaya – Sự tự học: học từ lỗi lầm của bản thân ( nghiên cứu Thánh Thư và nghiên cứu về bản thân mình)
Ishvara Pranidhana – Lòng mộ đạo: Hãy có đức tin vào Thượng Đế.

3.     Asana
Asana là những động tác vật lý khi tập Yoga. Phát xuất từ tiếng Phạn, Asana nghĩa là ngồi. Những động tác này được thiết kế để chuẩn bị cơ thể và tâm trí đi vào thiền định. Thuật ngữ asana theo truyền thống yoga cổ truyền, là cách thức ngồi gần với người thầy dạy. Vượt xa khỏi yếu tố cơ thể thuần túy thì asana còn muốn hướng tới một tầm nhìn rộng lớn: cuộc sống tràn đầy những cơ hội học hỏi và vượt qua chướng ngại: người Thầy hiện diện ở mọi sự.

4.     Pranayama
Hít thở là chức năng duy nhất của cơ thể mà bạn thực hiện trong vô thức; dù muốn dù không bạn vẫn cứ thở. Tuy nhiên, cách bạn thở, chẳng hạn như xu hướng giữ hơi thở, lại là những dấu hiệu cho sức khỏe cơ thể và tâm trí. Pranayama là cách thực hành việc thở có ý thức, điều phối khí vào ra phổi. Trong tiếng Phạn, prana nghĩa là sinh lực, nên pranayama chính là cách vun trồng nguồn sinh lực ấy. Pranayama sẽ giúp bạn tập trung, khỏe mạnh, sự minh bạch, sức sáng tạo, mục đích, và lòng từ bi.

Holistic healing 2 2

5.    Pratyahara
Pratyahara is the practice of withdrawing from external stimuli to enhance internal awareness. Mindfully return to quiet through meditation and removal of distractions. Set aside 5-10 minutes each day to sit or lay quietly with your eyes closed. As your practice grows, your heightened sense of awareness leads to an ability to see things are they are, not as you are. Draw inward, not to silence your senses, but to quiet them enough to see beyond yourself.

Holistic healing 2 2

5.    Pratyahara
Pratyahara là thực hành cách biết đón nhận tác động bên ngoài để tăng cường nhận thức bên trong. Trong ý thức, quay trở lại với sự yên tĩnh thông qua thiền định và loại bỏ những tác nhân gây sao nhãng tâm trí. Mỗi ngày ngồi 5-10 phút trong thinh lặng, nhắm mắt. Khi thực hành tăng tiến, nhận thức của bạn được nâng cao, bạn sẽ có khả năng nhìn thấy mọi sự đúng bản chất của chúng chứ không phải theo chủ quan của bạn. Hướng vào nội tâm, không có nghĩa là bỏ mặc xúc cảm, nhưng là xoa dịu chúng để bạn có thể nhìn vào chính mình.

6.     Dharana
Dharana là luyện sự tập trung cao độ, thường là tập trung vào một vật thể, như ngọn lửa hay ngọn nến hay một bức tranh. Cách thực hành này sẽ luyện cho trí óc bạn sự kiên định và chú tâm. Ban đầu hãy thử vài phút mỗi ngày, sau đó kéo dài thêm tùy sức bạn. Nếu có nhiều sự phân tán, hãy cố gắng vượt qua.

7.     Dhyana
Dhyana là tình trạng nhận thức sâu sắc mà không cần phải tập trung. Nó là sự nhận thức khách quan, không phán xét cũng không bám chấp. Sự nhận thức ấy an bình, thiền tính, và dẫn đến những niềm hân hoan. Có thể hình dung khi ta nhìn vào những người nghệ sĩ chìm đắm trong không gian sáng tạo của họ. Hãy xét những khoảnh khắc trong đời mà bạn mê mẩn với thực tại đến mức quên cả ăn uống lẫn thời gian. Thực hành yoga sẽ đưa bạn đến trạng thái đó.

8.     Samadhi
Samadhi là tình trạng xuất thần. Là khi bạn kết nối với thần linh, với vũ trụ, khi bạn hợp nhất cơ thể và linh tánh, khi mọi thứ là một.

About Us   YOGA & MEDITATION

1
Liên hệ tư vấn